Na tej stronie znajdziesz mapę dzielnic Bukaresztu do wydrukowania i do pobrania w formacie PDF. Mapa dzielnic Bukaresztu przedstawia dzielnice, region, przedmieścia i okolice Bukaresztu w Rumunii.

Mapa dzielnic Bukaresztu

Mapa dzielnic Bukaresztu

Mapa dzielnic Bukaresztu pokazuje wszystkie dzielnice i przedmieścia Bukaresztu. Ta mapa dzielnic Bukaresztu pozwoli Ci odkryć obszary i region Bukaresztu w Rumunii. Mapa dzielnic Bukaresztu jest do pobrania w formacie PDF, do druku i za darmo.

Bukareszt ma wyjątkowy status w administracji rumuńskiej, ponieważ jest jedyną gminą, która nie jest częścią powiatu. Jego populacja jest jednak większa niż populacja któregokolwiek z rumuńskich powiatów, a zatem władza Generalnego Urzędu Miasta Bukareszt (Primăria Generală), który jest miejskim organem samorządowym, jest mniej więcej taka sama, jeśli nie większa niż władza rumuńskich rad powiatowych. Na czele samorządu miejskiego stoi Generalny Burmistrz (Primar General), którym obecnie (od 2010 roku) jest Sorin Oprescu. Decyzje są zatwierdzane i dyskutowane przez Radę Generalną (Consiliu General) składającą się z 55 wybranych radnych. Ponadto miasto jest podzielone na sześć sektorów administracyjnych (sectoare), jak widać na mapie dzielnic Bukaresztu, z których każdy ma własną 27-osobową radę sektorową, ratusz i burmistrza. Uprawnienia samorządu lokalnego na danym obszarze są zatem dzielone pomiędzy Urząd Miasta Bukareszt i lokalne rady sektorowe, przy czym zakres władzy pokrywa się w niewielkim stopniu lub nie pokrywa się wcale. Ogólna zasada jest taka, że główny ratusz jest odpowiedzialny za usługi komunalne, takie jak system wodny, system transportowy i główne bulwary, podczas gdy rady sektorowe zarządzają kontaktami między mieszkańcami a samorządem, ulicami drugorzędnymi, parkami, szkołami i usługami porządkowymi.

Sześć sektorów Bukaresztu jest ponumerowanych od jednego do sześciu i są rozmieszczone promieniście, tak że każdy z nich ma pod swoją administracją obszar centrum miasta. Są one ponumerowane zgodnie z ruchem wskazówek zegara i dzielą się na dzielnice (cartiere), które nie są oficjalnym podziałem administracyjnym, jak to jest wspomniane na mapie dzielnic Bukaresztu: Sektor 1 (populacja 227,717): Dorobanți, Băneasa, Aviației, Pipera, Aviatorilor, Primăverii, Romană, Victoriei, Herăstrău Park, Bucureștii Noi, Dămăroaia, Strǎulești, Grivița, 1 Mai, Băneasa Forest, Pajura, Domenii. Sektor 2 (ludność 357.338): Pantelimon, Colentina, Iancului, Tei, Floreasca, Moşilor, Obor, Vatra Luminoasă, Fundeni, Plumbuita, Ștefan cel Mare, Baicului. Sektor 3 (ludność 399 231): Vitan, Dudești, Titan, Centrul Civic, Dristor, Lipscani, Muncii, Unirii. Sektor 4 (ludność 300.331): Berceni, Olteniței, Giurgiului, Progresul, Văcărești, Timpuri Noi, Tineretului.

Sektor 5 (populacja 288,690) tak jak jest to pokazane na mapie dzielnic Bukaresztu: Rahova, Ferentari, Giurgiului, Cotroceni, 13 Septembrie, Dealul Spirii. Sektor 6 (ludność 371.060): Giulești, Crângași, Drumul Taberei, Militari, Grozǎvești (znany również jako Regie), Ghencea. Podobnie jak wszystkie inne rady lokalne w Rumunii, bukareszteńskie rady sektorowe, miejska Rada Generalna i burmistrzowie są wybierani co cztery lata przez mieszkańców. Dodatkowo, Bukareszt posiada prefekta, który jest mianowany przez rząd centralny Rumunii. Prefekt nie może być członkiem żadnej partii politycznej. Rolą prefekta jest reprezentowanie rządu krajowego na poziomie lokalnym, działanie jako łącznik i ułatwianie wdrażania Narodowych Planów Rozwoju i programów rządzących na poziomie lokalnym. Obecnym prefektem Bukaresztu (od 2010 roku) jest Mihai Cristian Atanasoaiei.